DENTALNE TRAUME STALNIH ZUBA KOD DJECE I ADOLESCENATA U RIJECI, HRVATSKA

 

PERMANENT TEETH DENTAL TRAUMA IN CHILDREN AND YOUNG ADULTS IN RIJEKA, CROATIA

Ivančić Jokić N.1 , Pavlić A.2 , Bakarčić D.1

1Univerzitet u Rijeci – Medicinski fakultet, Stomatologija, Klinika za Pedodonciju, Rijeka, Hrvatska
2Poliklinika za Ortodonciju i medicinu rada Dr. Pavlić, Rijeka, Hrvatska

Kontakt:
Bakarcic Danko
Klinika za Pedodonciju
Univerzitet u Rijeci
Medicinski fakultet, Stomatologija
Kresimirova 40
51000 Rijeka
Hrvatska
Tel.: +385 51 345636
Fax: +385 51 345630
e-mail: Danko.Bakarcic@medri.uniri.hr

SAŽETAK:
Ciljevi: Cilj istraživanja bio je procijeniti raspodjelu traumatskih ozljeda trajnih zuba u djece i mladih u urbanom području grada Rijeke, Hrvatska.
Materijal i metode: Istraživanje je provedeno na 78 pacijenata (25 djevojčica i 53 dječaka), koji se liječe na Klinici za dentalnu medicinu, KBC-a Rijeka, Hrvatska, u jednogodišnjem razdoblju. Dob ispitanika kretala se između 7-18 godina. Podaci o: dobi, spolu, broju i vrsti ozlijeđenih zuba, vrsti ozljede, kao i RTG snimke preuzete su iz stomatoloških kartona Klinike za dentalnu medicinu KBC-a Rijeka.
Rezultati: u 78 pregledanih pacijenata s dentalnim traumama prednjih zuba ozljede su dijagnosticirane u 25 djevojčica (32,1%) i 53 dječaka (67,9%). Omjer ženski : muški spol bio je 1:2,12. Dominantna dob u kojoj se dentalna trauma dogodila bila je 8 godina. Jedan ozlijeđeni zub pronađen je u 51,3% slučajeva, dva zuba u 43,5% slučajeva, a tri ili više zuba u 5,2% slučajeva. Najčešće su ozlijeđeni gornji sjekutići sa 96,1%, od čega je 92,3% slučajeva koji uključuju središnje sjekutiće. Češće su ozljede tvrdih zubnih tkiva sa 60,2%, od ozljeda parodontnih tkiva koje su zastupljene sa 39,8%.
Zaključak: Traumatske ozljede prednjih zuba javljaju se češće u dječaka nego u djevojčica. U našem uzorku, trauma se najčešće dogodila u dobi od 8 godina. Najčešće je ozlijeđen jedan zub i najčešće su u traumu uključeni gornji središnji sjekutići.

Ključne riječi: traumatska ozljeda zuba, dentalne traume, prijelom zuba, luksacija zuba, djeca

Comments are closed.