Impressum

STOMATOLOŠKI VJESNIK / STOMATOLOGICAL REVIEW
ISSN 0350-5499 (print)    ISSN 2233-1794 (online)    UDK 616.31

Izdavač / Publisher:

Stomatološki fakultet sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Dentistry with Clinics, University of Sarajevo,
Udruženje stomatologa u Federaciji BiH/ Association of Dentists in the Federation of BiH,

 

ČLANOVI UREĐIVAČKOG ODBORA / EDITORIAL BOARD :

Glavni urednik / Editor in chief: Mirjana Gojkov Vukelić

Sekretar uređivačkog odbora / Secretary of editorial board: Selma Zukić

Članovi /Members: Muhamed Ajanović, Sedin Kobašlija, Amra Vuković, Enita Nakaš, Sanja Hadžić, Alma Konjhodžić Prcić, Sadeta Šečić, Lejla Kazazić, Elmedin Bajrić, Amila Zukanović, Verica Pavlić, Nikola Stojanović.

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR / INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD:  Anwar Barakat Bataineh (Irbid, Jordan), Jasenka Živko-Babić (Zagreb, Hrvatska), Andrija Petar Bošnjak (Rijeka, Hrvatska), Hrvoje Brkić (Zagreb , Hrvatska), Dolores Biočina Lukenda (Split, Hrvatska), Davor Katanec (Zagreb, Hrvatska), Šahza Hatibović Koffman (London Ontario Kanada), Mladen Kuftinec (USA), Darko Macan (Zagreb, Hrvatska), Berislav Perić (Zagreb, Hrvatska), Tore Solheim (Oslo, Norveška), Dragoslav Stamenković (Beograd, Srbija), Marin Vodanović (Zagreb, Hrvatska), Dobrila Lazareva (Skoplje, Makedonija)

Lektor za engleski jezik / English language editor: Nermana Bičakčić

Tehničko uređenje / Tehnical editor: Branislav Trogrančić

Dizajn naslovnice / Cover page design: Lana Malić

KONTAKT / CONTACT:
Stomatološki vjesnik
Stomatološki fakultet sa klinikama
Bolnička 4a, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 33 443 269
e-mail:  glavni_urednik@stomatoloskivjesnik.ba
Web: www.stomatoloskivjesnik.ba

 

Časopis Stomatološki vjesnik je oslobođen poreza na promet prema mišljenju Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta br: 04-15-661/2002.

Journal Stomatological review is tax exempt according to the opinion of the Federal Ministry of Education Science Culture and Sports no: 04-15-661/2002.