KULTUROLOŠKO-LINGVISTIČKO PRILAGOĐAVANJE INSTRUMENTA ZA PROCJENU KVALITETE ŽIVOTA S OBZIROM NA ORALNO ZDRAVLJE DJECE OD 3 DO 5 GODINA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

TRANSLATION AND CROSS-CULTURAL ADAPTATION OF THE INSTRUMENT FOR THE ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE ASSESSMENT IN 3 TO 5 YEARS OLD CHILDREN IN BOSNIA-HERZEGOVINA

Hadžipašić-Nazdrajić A.1

1Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo, Dom zdravlja Stari Grad, Odjel stomatologije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:
Amra Hadžipašić-Nazdrajić
Javna Ustanova Dom Zdravlja
Kantona Sarajevo,
Dom zdravlja Stari Grad
Alajbegovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Phone:+38761176906
Fax:+ 38733460094
e-mail: amrahadzipasic@msn.com

SAŽETAK:
Uvod: U SAD-u je 2007. godine nastao instrument na engleskom jeziku koji mjeri utjecaj oralnih stanja na kvalitet života djece od tri do pet godina, koji popunjavaju roditelji/staratelji, pod nazivom Early Childhood Oral Health Impact Scale ili Upitnik o utjecaju oralnog zdravlja u ranom djetinjstvu (ECOHIS).
Cilj: Cilj studije bio je izvršiti prvi dio adaptacije ovog Upitnika, što podrazumijeva prijevod i premoštavanje kulturoloških razlika te testiranje razumljivosti jezika.
Materijal i metode: ECOHIS je preveden s engleskog jezika na jedan od jezika u Bosni i Hercegovini, dvosmjernom metodom u više koraka. Prijevod su izvršili stomatolog, pedijatar i licencirani prevoditelji. Nakon premoštavanja kulturoloških razlika, provedeno je kvalitativno istraživanje razumljivosti jezika korištenog u Upitniku na uzorku roditelja/staratelja.
Rezultati: Upoređivanjem engleskog prijevoda s originalom nisu pronađena odstupanja. S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini ne pohađaju sva djeca uzrasta 3-5 godina neki oblik predškolske ustanove ili školu, u skladu sa ovom kulturološkom razlikom, izmijenjeno je peto pitanje Upitnika. Testirani roditelji/staratelji (N=16) nisu imali problema pri razumijevanju upitnika, nakon čega je usvojena finalna verzija BH-ECOHIS.
Zaključak: BH-ECOHIS je pokazao izuzetnu razumljivost. Preporučeno je korištenje BH-ECOHIS upitnika kod djece uzrasta 3-5 godina. Prije šire upotrebe u istraživanjima trebalo bi načiniti evaluaciju mjernih svojstava ECOHIS-a u Bosni i Hercegovini.

Ključne riječi: djeca, ECOHIS, validacija

Comments are closed.