Svrha i cilj

Stomatološki vjesnik je neprofitni naučno stručni časopis koji publicira originalne naučne radove, prikaze slučajeva, pisma uredniku, savremene perspektive, editorijale, preliminarne komunikacije u oblasti stomatologije i drugih biomedicinskih nauka.
Radovi su na Bosanskom/Hrvatskom/Srpskom jeziku sa naslovom, sažetkom i ključnim riječima bilingvalnim B/H/S i engleskom jeziku. Radovi se mogu koristiti u edukacijske svrhe bez predhodnog odobrenja, a uz obavezno navođenje izvora. Korištenje cijelih ili dijelova članaka u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez predhodnog pismenog odobrenja izdavača.
Časopis je “open access”, što znači da je kompletan sadržaj dostupan bez posebnog plaćanja svim korisnicima ili njihovim institucijama. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, ispisuju, pretražuju ili povezuju cijele tekstove članaka objavljenih u časopisu bez traženja prethodne saglasnosti izdavača.
Autorska prava posjeduje izdavač: Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.
 
 
Aim and Scope

Stomatološki vijesnik / Stomatological review is a non-profit scientific journal that publishes original articles, case reports, letters to the editors, current perspectives, editorials, fast-track articles in a field of dentistry and other bio-medical sciences. Papers are in Bosnian/Croatian/Serbian language with at least title, abstract and key words bilingual in B/C/S and English language. All manuscripts undergo the peer review process before can be accepted for publishing in Stomatološki vjesnik/ Stomatolgical review. Papers can be used for educational purposes without prior consent only with adequate citation of the sources. Using whole or parts of articles for commercial purposes is not permitted without prior written permission of the publisher.
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
Copyright owns the publisher:
Faculty of Dentistry with Clinics, University of Sarajevo.