TEMELJNA NAČELA LIKOVNOSTI U ESTETSKOJ STOMATOLOGIJI

 

BASIC PRINCIPLES OF VISUAL ART IN AESTHETIC DENTISTRY

Vuković A.1

1Katedra za pretkliničku stomatologiju, JU Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:
Amra Vuković
JU Stomatološki fakultet
sa klinikama
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička 4a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 442 083
e-mail: avukovic@sf.unsa.ba

SAŽETAK:
Ovaj rad govori o osnovnim estetskim principima kao što su simetrija, proporcija, dominacija i balans te njihovoj primjeni u estetskoj stomatologiji. Postoji više linija i geometrijskih proporcija koje mogu pomoći kliničarima u postizanju dentofacijalne harmonije. Osnovni estetski principi mogu biti korisni alati tokom planiranja estetskih restoracija, a njihova primjena smanjiti će mogućnost nastanka greške pri provođenju tretmana. Ono što treba naglasiti je da ova estetska načela ne treba posmatrati izdvojeno. Svako od njih ima smisla kada se unutar određene kompozicije primjenjuju i promatraju zajedno. Percepcija i očekivanja naših pacijenata također su veoma važni i trebaju biti uzeti u obzir. Harmonični odnosi unutar orofacijalne kompozicije su individualni i specifični pa ne postoji konačan i savršen recept za postizanje harmonije unutar orofacijalne kompozicije.

Ključne riječi: estetska stomatologija, simetrija, proporcija, dominacija, balans

Comments are closed.